Venom

Venom
Venom GPA CB 1/2 Golf Basisantenne

Venom GPA CB 1/2 Golf Basisantenne

56,00

De Venom GPA halve golf is een eenvoudige basisantenne, De antenne bestaat uit lichtgewich.....